Efteruddannelse af speciallæger

Af Willem Gielen, overlæge i kardiologi Herning regionshospital og Johnny Heinmann, spidskandidat (LA) til Region Midtjylland

Habilitetskrav i Medicinrådet er ifølge koncerndirektør i Region Midtjylland, Ole Thomsen, grunden til at regionen fra årsskiftet overtager det fulde ansvar for speciallægernes efteruddannelse: ”Vi er den region, der har flest huller i forhold til udpegningen af poster til Medicinrådet, fordi vi ikke har kunnet finde habile læger. Det duer ikke, og derfor tager vi som arbejdsgiver nu ansvar for speciallægernes efteruddannelse” (kilde: Dagens Medicin).

Det er positivt, at Region Midtjylland vil tage større arbejdsgiveransvar for efteruddannelsen og se på, hvordan det kan gøres bedre. Der er blot det ”men” at der ikke er nogen konkret plan for hvordan, altså udover nogle overvejelser om mere lokal efteruddannelse og mere ledelsesinvolvering, og så en halvering af det beløb på anslået 15 millioner, som medicinalindustrien betaler i dag (men altså ikke skal betale fremover). Ole Thomsen siger om baggrunden: ”Forskning viser, at læger lærer bedst ved at reflektere over det daglige kliniske arbejde. Disse metoder vil vi fremover have fornyet opmærksomhed på”.

Vi finder det dybt bekymrende, at regionen snart overtager ansvaret for efteruddannelse af speciallæger uden at være klar til det. Vi finder det lige så bekymrende, at fokus synes at være mere på regionens relationer til Medicinrådet, end på at sikre en god efteruddannelse som giver højere kvalitet og færre fejl.

Medicinalindustrien er – og skal selvfølgelig – være under stram regulering. Ligesom læger skal opføre sig etisk og leve op til lægeløftet. Og i øvrigt er læger ikke idioter, der kan bestikkes med en kuglepen.

I Holland – som er førende inden for sundhed i Europa – deles udgifterne til efteruddannelse mellem sygehuset og medicinalvirksomheden. Udover at sikre konsensus om kvalitet og faglighed, så sikrer det også dobbelt så mange penge til efteruddannelse.