Lavere skat er også velfærd

Af byrådsmedlem Morten Høgh (LA) og byråds- og regionsrådskandidat Johnny Heinmann (LA)
Socialistisk Folkeparti vil ikke sænke skatterne i Silkeborg, selvom KL-aftalen mellem regeringen og kommunerne afsætter 400 mio. til at sætte skatten ned. ”Vækst og velfærd koster skattekroner” skriver Hans Okholm (SF) i Avisen den 5/7 2017 og lister eksempler på udgifter, som kommunen skal afholde bl.a. fordi flere – forståeligt nok – ønsker at bo her.
Der er ikke noget nyt i at SF er imod skattelettelser og heller ikke i, at de gerne vil bruge flere penge i det offentlige. Det fremstilles, som om der er et modsætningsforhold mellem velfærd og skattelettelser, som om det ene udelukker det andet, men det er forkert. Lavere skat øger væksten og gør samfundskagen større. Lavere skatter fører til flere arbejdspladser, og får man job efter lang tids ledighed, så findes der ikke en større glæde og det er vel også en slags velfærd.
Desuden stiger beskatningsgrundlaget, når flere i beskæftigelse flytter til kommunen.
Det er også en falsk præmis, at velfærd kun er dét som politikerne og kommunen leverer. Velfærd er i ligeså høj grad de økonomiske muligheder almindelige familier har, efter skatten er betalt, til f.eks. at få mere tid med børnene mens de er små; til at rejse og opleve ting sammen; til at prioritere f.eks. kvalitetsmad; børnenes deltagelse i fritidsaktiviteter; anskaffelse af en bedre og mere sikker bil osv. Forskellen er, at det i den situation er familierne selv, der bestemmer, hvad velfærd er for dem, og ikke Hans Okholm og SF.
Når Silkeborg kommune får en sjælden mulighed for at lette skattetrykket for byens borgere en smule, så skal vi selvfølgelig benytte os af den.