Når kommunen køber el, så køber den el

Jeg har respekt for, at Hans Okholm privat vælger at støtte ”Lys i Afrika”. Vi bør alle hjælpe mennesker i nød i det omfang vi har mulighed for det. Og det gør danskerne – og silkeborgenserne – da heldigvis også i stor stil. Både når der samles ind ved dørene, ved velgørenhedsarrangementer og i foreningsregi. Nogle arbejder frivilligt, andre spytter i kassen og mange gør begge dele. De første 15.600 kr. der doneres til velgørenhed er i øvrigt fradragsberettiget.
Jeg er selv landsformand for sådan en forening, Terre des Hommes Danmark, der i år fylder 50 år og som hjælper fattige børn, uanset race, religion og nationalitet med beskyttelse, mad, medicin og ikke mindst skolegang. Det er nemlig vigtigt, at børnene får en uddannelse så de bliver i stand til at klare sig selv. Bestyrelsen og ledelsen arbejder ulønnet, og de indsamlede midler går ubeskåret til børnene. Terre des Hommes har internationalt 921 projekter med 8.500 volontører i 69 lande, og hjælper cirka 5 millioner børn årligt.
Jeg nævner det blot for at understrege, at vi er mange der, uanset politisk ståsted, allerede tager et ”globalt humanitært ansvar” som Okholm formulerer det.
Lys i Afrika, som Hans Okholm støtter, og som Socialistisk Folkeparti nu også ønsker at kommunen skal støtte med skatteydernes penge, lyder som et godt projekt.
Det bliver dog hurtigt en glidebane, hvis Silkeborg kommune begynder at købe el, eller for den sags skyld andre ydelser, til overpris for at støtte gode formål som sælgeren har indarbejdet i en højere pris. Når kommunen køber el, så køber den el. Og det skal den naturligvis gøre, hvor det er billigst. Skatter, der tvangsopkræves hos borgerne til kommunal velfærd, skal også bruges til kommunal velfærd, herunder bl.a. til nogle af de opgaver som Okholm tidligere har peget på.
Vil man støtte velgørenhed, f.eks. Lys i Afrika, så er der rig mulighed for at gøre det uden kommunens mellemkomst, endda med skattefradrag. Og det vil der forhåbentlig være mange der gør, ligesom mange silkeborgensere allerede støtter andre gode formål. Ikke fordi Hans Okholm og SF tvinger dem til det, men fordi de selv har valgt det.