NATO skal styrkes, ikke nedlægges

Christian Juhl fra Enhedslisten (EL) vil have NATO nedlagt, og lufter i et indlæg sine frustrationer over, at udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) ”i alle spørgsmål har trasket i r … på USA”. Christian Juhl efterspørger en mere ”selvstændig dansk udenrigspolitik” hvor nedrustning og afspænding dominerer dagsordenen, og hvor USA og NATO ikke får lov til at presse os til indkøb af ”dyre og overflødige” kampfly for penge, som EL hellere vil bruge til noget andet.

På en måde forstår jeg godt, hvis Christian Juhl er frustreret. Det er ikke nemt at være politiker med en politik der ikke virker. Men man skal alligevel være temmelig naiv eller ideologisk forvirret for at købe forestillingen om, at Danmark sikkerhedsmæssigt vil være bedre stillet uden support fra en stærk og militært overlegen NATO alliance.

Men måske forslaget om nedlæggelse af NATO er endnu et ”spændende socialistisk projekt” som da EL i 2013 bakkede op om Venezuelas valg af Nicholas Manduro som ny præsident? Manduro indførte som bekendt en del EL politik, bl.a. priskontrol, statslig produktion, nationaliseringer, kooperative ejerformer osv. Og resultatet er desværre lige så forudsigeligt, som det er uhyggeligt: Venezuela, der for få årtier siden var Latinamerikas rigeste land, er nu i opløsning og plages af akut mangel på helt basale fornødenheder. Som altid rammes de svage hårdt og brutalt, når socialistiske ideologier hærger og fejler.  

Det ville være en sikkerhedsmæssig katastrofe for Danmark, hvis NATO blev nedlagt. Som et lille land i en urolig verden er NATO vores eneste reelle sikkerhed for, at vi også i fremtiden kan være et frit, demokratisk og velstående land. Derfor er det afgørende vigtigt, at vi prioriterer en styrkelse af NATO højt, og naturligvis loyalt opfylder vores forpligtelser.

Forhåbentlig bliver Danmark aldrig et ”spændende socialistisk projekt”, som Christian Juhl drømmer om. Heller ikke på det sikkerhedspolitiske område, men det er jo op til vælgerne at bestemme.