Røntgenlæger i Midtjylland spilder kostbar tid på at vente

Af Mahican Gielen, radiologisk speciallæge Silkeborg sygehus og Johnny Heinmann, spidskandidat (LA) til Region Midtjylland

Regionsrådskandidaterne Carsten Kissmeyer (V) og Ulrich Fredberg (V) skrev for nylig et godt indlæg om, hvordan røntgenlæger igennem flere år har gjort opmærksom på, at det regionale billedopbevaringssystem (RIS-PACS) ”næsten dagligt medfører patientkritiske fejl”. Ventetiden på at se et skanningsbillede kan være op til en time, men røntgenlægen ved ikke på forhånd om der går et minut eller en time. Fra man trykker på diktafonen til den er klar til at optage et notat går der to minutter. Så når en røntgenlæge beskriver 45 røntgenbilleder om dagen, spildes der således 1,5 time på at vente. Det svarer til en arbejdsdag om ugen.

IT-systemet RIS-PACKS kører ofte fast. Det er langsomt, og det er simpelthen ikke godt nok integreret. Det sker flere gange ugentligt, at det må genstartes – på vilkårlige tidspunkter – og det tager tid. Patienterne venter og lægen venter.

Flere røntgenlæger har reelt opgivet at melde fejlene, for der er ”alligevel ingen, der gør noget ved det”. Tilliden til de nuværende leverandører er lav.

Men hvorfor har Region Midtjylland ikke løst problemerne som har været kendt i flere år? Det ligner mangel på rettidig omhu. Særligt når man tager i betragtning, at der er mangel på røntgenlæger.

Den gode nyhed er, at regionen for 45 millioner (ifølge røntgenlægerne) kan få et andet system, der fungerer godt og kører stabilt mange andre steder. Den dårlige nyhed er, at administrationen hellere vil investere endnu flere millioner i den nuværende løsning, der ikke fungerer tilfredsstillende, og i de leverandører, der – indtil videre – ikke har levet op til forventningerne.

Det nye regionsråd bør hurtigt samles om at finde en løsning på dette håbløse spild af lægernes og patienternes tid og skatteydernes penge.