Telemedicin forandrer sundhedsvæsenet

Af Willem Gielen, overlæge i kardiologi Herning regionshospital og Johnny Heinmann, spidskandidat (LA) til Region Midtjylland

Udviklingen inden for sundhedsteknologi og telemedicin går stærkt, og det er til stor gavn for både patienterne og sundhedsvæsenet, der sparer kostbar tid og betydelige ressourcer.

I Region Midtjylland henvender omkring 8000 borgere sig årligt til egen læge fordi de oplever hjertebanken. De henvises til sygehuset for en to døgns registrering af hjerterytmen med en optager, som vi kalder en ‘holter’. Ventetiden på at få udstyret tilsluttet er ofte en måned. Efter to døgns måling skal patienten bringe udstyret tilbage til sygehuset og herefter vente på et svar, der sendes via e-boks, omkring et eventuelt videre forløb. Op til 80 % af undersøgelserne er normale, men i cirka 5 % af tilfældene kan der blive fundet noget alvorligt.

Med en ny metode, som er udviklet i Holland, bliver patienter undersøgt lokalt hos egen praktiserende læge med en ‘holter’ uden om sygehuset. Ved brug af telemedicin bliver resultaterne fortolket af en lokal hjertelæge som giver svar tilbage til egen læge, som herefter kan starte et eventuelt videre behandlingsforløb. Alt sammen indenfor blot én uge. Patienten bliver undersøgt lokalt, hurtigt og smart uden at belaste det allerede i forvejen pressede sygehus og uden unødvendig kørsel frem og tilbage. I Holland har metoden været anvendt i flere år af mere end 6000 praktiserende læger til stor glæde for både patienter og sundhedsvæsen.

Lægerne i Lind har (som de første i Danmark og i samarbejde med regionen), lige afsluttet et tre måneders succesfuldt pilotprojekt, der omfatter danske patienter, og flere praktiserende læger skal nu i gang. Når metoden med tiden benyttes af alle danske praktiserende læger, kan sygehusene fokusere på den mindre andel af patienter med en behandlingskrævende diagnose.

Med telemedicin bliver omkostningerne lavere, lægerne får nye muligheder og patienterne får hurtigere og bedre behandling – tættere på.

 

Hvor går man hen, når alt går ned?

”Hvor går man hen når alt går ned?” spørger CV Jørgensen i sangen Kort Proces. Det er et godt spørgsmål. Svaret vender vi tilbage til om lidt.

Lad os først se det uundgåelige i øjnene: Det er farligt at leve, man ender med at dø af det! Og der vil altid eksistere kriser. Ofte vil de gøre ondt, ændre tingenes tilstand og skabe nye spilleregler, som der ikke er nogen garantier for at man vil synes om. Ofte vil kriser komme ubelejligt og føles meget uretfærdige! Ud over at tage almindelige fornuftige forholdsregler, så er dét vi som mennesker kan arbejde med i relation til kriser, vores evner til at tolerere og tackle omvæltningerne og få noget godt ud af dem, når vi en dag igen står på den anden side.

Gør vi stadig det rigtige?

Kriser er en oplagt lejlighed til at tage aktiviteter og strategi op til revision og se på, om tiden og kræfterne bruges rigtigt: Skal virksomheden reorganiseres og trimmes? Skal der prioriteres anderledes i den turbulente periode, hvor dårlig sigtbarhed gør det svært at navigere og hvor der ikke er plads til de svageste aktører? Hvor bevæger markedet, kunderne og konkurrenterne sig hen? Hvornår vender det? I en krise er det helt afgørende for en virksomhedsleder at kunne analysere og korrigere sin kurs med kort varsel.

Kriser flytter mennesker

Mennesker, der har været igennem personlige kriser, kan ofte fortælle, hvordan oplevelserne har gjort dem stærkere, hvordan de er blevet bedre til at prioritere og til at vælge til-og-fra blandt livets mange tilbud. Tilværelsens udfordringer er kommet i perspektiv på en ny måde så problemer, der tidligere syntes store og uløselige, nu opleves som ubetydelige. En anden positiv melding er, at samvær med dem, man virkelig holder af, er blomstret op og værdsættes mere. Noget tyder på, at kriser får os til at søge tilbage til det væsentlige, mod de ting, der virkelig betyder noget. Kriser flytter mennesker og mange gange viser det sig i sidste ende at være godt, både for den enkelte og omgivelserne.

Kriser skaber fremskridt

”Det er sulten, der driver os” var engang et slogan for et københavnsk reklamebureau. Og der er meget rigtigt i det udsagn, for nødvendighed er en god motivationsfaktor for at tænke nye tanker og skabe de unikke løsninger, der ikke kommer i ”fede tider” når automatpiloten er sat til og alt er business as usual. Kriser kan inspirere os, udfordre vores grænser og værdier og give os lejlighed til at møde ukendte sider af os selv. Og hvem har ikke brug for det engang imellem?

”Hvor går man hen når alt går ned?” CV Jørgensen giver et bud i sangen Lediggang a go go: ”neden om og hjem for til syvende og sidst at blive til rigtige mennesker igen”.